Regulamin

Sklepu internetowego TATTOO SKORPION prowadzonego przez:
TATTOO SKORPION – Jerzy Niedużak
84-230 Rumia
ul. Chełmońskiego 56

NIP: 598-110-78-45
REGON: 080080710
NR.KONTA BANKOWEGO: 90 1240 3608 1111 0011 0640 5379

Określający zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep internetowy . Zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy. oraz o prawach Klineta.
– zawarcie umowy następuję z chwilą złożenia zamówienia przez klienta.
– Realizacja zamówienia następuję w momencie otrzymania przelewu zapłaty za towar lub potwierdzenie nadania przelewu na konto sprzedającego.
– Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
– Towary zakupione w Sklepie dostarczone są za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ S.A
– Ceny towarów widoczne w sklepie są całkowitymi cenami za towar.
– Wybrany przez klienta towar, należy dodać do koszyka w sklepie
– Zamówienie zostanie złożone w momencie zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
– Większość przesyłek potwierdzonych do godz. 14.00 nadajemy tego samego dnia
– Sprzedający zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień z nieprawidłowymi danymi adresata.
– Sprzedający udziela 6 miesięcznej gwarancji na zakupione towary: maszynki wszystkiego rodzaju, zasilacze, włączniki nożne, drukarki do odbijania worów, usterki wynikające z uszkodzeń mechanicznych nie będą brane pod uwagę
– Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny . Sprzedający po otrzymaniu i sprawdzeniu towaru ma obowiązek przelać na konto klienta kwoty uiszczonej przy zakupie towaru.
– Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Kupującego na maila info@skorpiontattoo.pl
– W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego ,wadliwy towar zostanie niezwłocznie wymieniony na wolny od wad albo wada zostanie usunięta nie wpływa to na możliwość złożenia Kupującego o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu umowy sprzedaży. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady towaru Klientowi zostanie zwrócona należność niezwłocznie ,zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
– Klient przed odebraniem przesyłki pocztowej powinien sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W takim przypadku klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności pracownika poczty sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym

– Sprzedający zobowiązuję się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz.U.Nr 133,poz.883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144 poz. 1204) Klient podając swoje dane Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego. Klient ma możliwość wglądu, poprawienia aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
– Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest drogą mailową: info@skorpiontattoo.pl,telefoniczny pod numerami telefonu :663 815 696 lub 506 359 085
– Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowana, gdyż w przypadku niezgodności jakichkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.